zondag 2 februari 2020

Coronavirus is een stofje


Het Coronavirus is niet iets waar we ons zorgen over moeten maken. Jaarlijks sterven in Nederland meer dan 2000 mensen aan griep. Jaarlijks worden 12.000 baby’s dood geboren, in Nederland. Vermoedelijk heeft al meer dan de helft van alle Nederlandse gezinnen een smarttelevisie in huis. Ca. 10 % beschikt over een smartkoelkast en nog eens 15 % (een gok..) kan vanaf zijn vakantieadres contact leggen met zijn zonnepanelen. Bij mijn weten beschikt meer dan 70 % over een slimme meter. Wat ik maar wil zeggen is dat steeds meer mensen het niet erg vinden dat de overheid en allerlei andere organisaties toegang hebben tot privégegevens. We zien overal de 5G antennes verschijnen en maar zeer weinig mensen maken zich druk over de gevolgen van dit toekomstige netwerk. Poetin heeft al in 2017 op een studentenfestival gezegd dat de atoombom er niet meer toe doet. Nu gaat het om het DNA, om biologische oorlogsvoering. Op Facebook zijn de nodige complottheorieën verschenen over dat Coronavirus en Zuckerberg gaf opdracht om al die complottheorietjes te verwijderen. Ik geloof niet meteen in al die theorietjes, maar ik sluit ze ook niet uit. Kennis van het menselijk DNA is een machtig wapen, kennis van hetgeen mensen tegen elkaar zeggen, is misschien een nog machtiger wapen.

Natuurlijk is het goed om even van gedachten te wisselen over de maatregelen tegen het Coronavirus, maar toch valt dit Coronavirus in het niet als we kijken naar het grootste gevaar wat ons te wachten staat: kennis van zowel het genetische als het sociale profiel van de mens.   

zondag 12 januari 2020

Een wereldrijk ten onder.
In de geschiedenis zijn er diverse wereldrijken geweest. Een van de eerste en misschien wel het allereerste wereldrijk was dat van Alexander de Grote. Het Romeinse Rijk is een ander goed voorbeeld van de macht in die tijd. Het Ottomaanse Rijk is een derde voorbeeld.

Sinds de Tweede Wereldoorlog kennen we de Amerikaanse suprematie. Nog nooit in de geschiedenis was er een rijk dat zo machtig was als dat van de V.S. In tegenstelling tot de meeste andere landen, hebben de V.S. een totaal nieuwe strategie gelanceerd. Was het zo dat een land de macht kreeg in een ander land door dat land te annexeren, door het land te koloniseren. De V.S. maakt van het land in kwestie gewoon een soort satellietstaat. Zij zetten er een regering neer die volledig naar hun pijpen danst. Europese landen waren vrij gemakkelijk in te lijven in de doctrine van de V.S. doordat Europa altijd zwak is geweest en er altijd interne conflicten waren. In wezen hebben de V.S. datgene toegepast wat ze ook bij de Indianen toepasten.

De Indianen vormden geen eenheid. Hierdoor was het voor de Amerikanen in die tijd vrij gemakkelijk dit hele volk vrijwel uit te roeien. De Europeanen vormen evenmin een eenheid. Er is in Europa altijd onderlinge strijd geweest. Daar profiteert Amerika van. Bovendien kennen de V.S. een negatieve handelsbalans. Enerzijds is dat negatief, anderzijds kunnen zij andere landen chanteren door hen te bedreigen met sancties, door bijvoorbeeld geen producten meer te willen afnemen.

Zodoende zijn de V.S. erin geslaagd in de loop der tijd hun macht niet alleen te consolideren, maar ook verder uit te breiden. Momenteel bezitten de V.S. meer dan 750 bases in de hele wereld en nog ca. 250 onofficiële bases en zijn zij aanwezig in meer dan de helft van alle landen. In een artikel uit 2007 telde ik al meer dan 60 landen. Je zou kunnen zeggen dat de V.S. zich gedragen als een virus of een parasiet. Ze dringen overal binnen, ook zonder toestemming. Dat doen parasieten ook. Een belangrijk kenmerk van een virus is dat het besmettelijk is en we zien dan ook dat de Amerikanen door hun propaganda mensen besmetten met hun denkbeelden. Het meest simpele voorbeeld is Mac Donalds. In vrijwel ieder land vinden we Mac Donalds. We weten dat de hamburger van Mac Donalds niet zo gezond is en dat is een understatement. Toch slaagt Mac Donalds erin dat mensen hun product eten. In wezen is Mac Donald bij uitstek het bedrijf dat zijn PR het meest op orde heeft. Het hoeft niet eens meer reclame te maken.

Er zit niets anders op dan ofwel dit virus uit te roeien, ofwel de voorwaarden te accepteren om dezelfde denkwijze te hanteren. Ik kies voor optie A.

maandag 16 december 2019

Analyse van de politiek van dit moment

CDA een partij van het midden die de christelijke waarden die ooit in het vaandel stonden gegrift, alleen nog naar voren laat komen wanneer dat nodig is. Het CDA waait met alle winden mee. Zij zijn hypocriete meewaaiers.
PvdA was ooit een partij die het opnam voor de arbeiders. Gezien het feit dat de gemiddelde arbeider lijdt aan vertrossing (werd lid van de TROS > vermaak, zonder denken) en zijn natje en zijn droogje heeft, zijn de oorspronkelijke doelen verlaten. De gemiddelde arbeider wil een keer, liefst twee keer op vakantie. De oorspronkelijke sleurhut heeft reeds plaatsgemaakt voor een kant-en-klare tent. Daarbij is de PvdA met Kok volledig de weg kwijtgeraakt. De PvdA is een middenpartij geworden die eveneens met alle winden meewaait.
VVD stond oorspronkelijk voor de vrijheid van de mens om zich te kunnen ontplooien. Zij hield nooit rekening met het feit dat niet iedereen in staat was zich te ontplooien. Je te kunnen ontplooien is en was altijd voorbehouden aan de rijken. Niet voor niets heeft deze partij het imago van een partij voor de rijken te zijn. Deze partij is er - in tegenstelling tot PvdA en CDA - toch redelijk in geslaagd haar oorspronkelijke doelstellingen te bewaren en na te streven. We zien echter ook dat de VVD zich heeft bekeerd tot het klimaatevangelie, waardoor zij nu steeds meer begint te lijken op Groen Links met een liberaal randje.
D'66. Ik heb er ooit een keer op gestemd. Dat is al vele jaren geleden. Deze partij is de paarse partij van Nederland. Zij is verworden tot een homopartij. Zowel de leider als de minister van binnenlandse zaken heeft zich bekeerd tot een geslacht dat hetzelfde is als dat van henzelf. Daar hoeft op zich niets mis mee te zijn, ware het niet dat deze partij er alles aan doet het ongeslachtelijke wezen te introduceren, waardoor op den duur de mens uitsterft. Deze partij is androgyn. Zij behoort nergens toe. Zij is daarmee tegen tradities, tegen diversiteit, tegen cultuur, tegen taal, tegen onderwijs. Zij is ook tegen de mens. Zij wil de mens liefst na zijn zeventigste een pil geven die een einde aan het leven maakt.
Groen Links. Dit is de partij die het ooit goed vond dat mannen seks hadden met kinderen. De voormalige PSP was ooit tegen de NAVO, tegen oorlog. Dat idee is al lang geleden verlaten. Groen Links is nu een grachtengordelpartij geworden. Als je GroenLinkser bent, dien je vegetariër te zijn, dien je je te hebben bekeerd tot de klimaatreligie. Groen Links is al allang niet meer links. Deze partij interesseert zich niet meer voor de arbeider en is al helemaal niet sociaal. Zij vindt het heel normaal om van iedereen te eisen dat men duizenden euro's investeert in een klimaatneutraal huis. Ik noem deze partij Groen Rechts.
SP. Ooit een partij van harde communisten, een stalinistisch bolwerk, nu een partij van zwakkertjes. Aan het hoofd staat de dochter van Jan. Jan was een zeer goede debater, iemand die iets wist. Zijn dochter weet echter niets. Zij kan niet opboksen tegen de meute. De partij zou er goed aan doen haar van die positie weg te halen, maar ja.... ze is wel de dochter van Jan. Ook in de provincie doet de partij het niet goed. De intenties van deze partij zijn goed en het is een partij van idealisten. Ze zitten er niet voor het geld. Dat is toe te juichen. Toch zal deze partij het niet redden, omdat toch ook zij zich niet hard durft te maken om de immigrant uit te zetten, terwijl dat nu juist datgene is wat de man in de straat wil.
Forum voor Democratie, een nieuwkomer die het in de peilingen vrij goed doet. Aan het hoofd staat een narcist, maar wel een narcist met verstand, iemand die boeken schrijft. In de Tweede Kamer is dat toch wel heel bijzonder. Iemand die boeken schrijft, is niet meteen een intellectueel. Het hangt ervan af welke boeken je schrijft. Baudet schrijft boeken op niveau. Dat maakt hem een intellectueel, iemand die boven anderen uitstijgt. Ik geef deze partij het voordeel van de twijfel. Ik ben het niet eens met alles wat deze partij zegt. Zij is voor de NAVO, ik niet. Zij is voor het referendum, ik ook. Zij is ook voor burgemeestersverkiezingen, ik ook. Zij wil uit de E.U., ik niet. Ik wil alleen uit de euro.
Partij voor de Vrijheid. Een one-issuepartij. Excusez le mot. Ik houd er niet van om Engelse termen te gebruiken, maar soms drukt een equivalent in een andere taal precies uit wat ik bedoel. De PVV mag dan een partij zijn die zich richt op een onderwerp. Martin Bosma is niettemin in staat heel goed andere thema's aan te snijden, deze te analyseren en vervolgens de zaak aan de kaak te stellen in de Tweede Kamer. Ik vind hem een goede debater. De PVV is niet mijn partij, op grond van het feit dat zij zich teveel richt op dat ene thema. Zij neemt het weliswaar op voor Gert en Hermien, maar is niet in staat daadwerkelijk een vuist te maken. Daarbij komt dan nog het draadje met Israël dat naar mijn idee niet helemaal koosjer is.

Zo is dit versnipperde landschap een woestijnlandschap geworden. Er wil niets groeien en als er plots een bloemetje opkomt, wordt dat bloemetje al vrij snel weggemaaid door een boer in dienst van een hypocriete partij die zegt niet toe te behoren aan het kartel, maar ondertussen wel de vruchten plukt van datzelfde kartel. Het geweten van politici is verdwenen in de krochten van banken en verzekeringsmaatschappijen.

zondag 15 december 2019

Tegen het klimatolisme

Ik ben het volledig eens met degenen die van mening zijn dat de bewijzen die zouden moeten pleiten tegen de klimaatreligie flinterdun zijn. Inderdaad. Toch is het goed om een tegengeluid te laten horen, in een tijd waarin de mens voortdurend wordt geconfronteerd met het idee dat alles wat je doet, slecht is voor het milieu. We mogen geen kachels meer stoken. We mogen niet meer vliegen. We mogen geen vlees meer eten. We mogen eigenlijk niet eens meer adem halen. Ik denk dat er wel degelijk sprake is van opwarming en ik denk ook dat de zeespiegel zal stijgen. Ik verschil echter van mening met diegenen die hun geloof in God verruild hebben in het geloof in de klimaatwetenschapper. Ik denk eveneens dat de mens wel degelijk invloed heeft op het klimaat, maar ik verschil van mening met diegenen die menen dat de mens zijn leven rigoureus dient te veranderen. Ik denk anders. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat men mij en al die anderen die ook zo denken liever als psychisch gestoorden in een kamp zou willen opsluiten, zo'n kamp waar ook Solzjenitsyn een aantal jaren heeft moeten doorbrengen, waar ook Dostojevski moest verblijven. Gelukkig is het nog niet zo ver. Toch zie ik steeds vaker tekenen die erop wijzen dat de westerse wereld de kant op gaat van de vroegere Sovjet Unie. In de S.U. was het communisme de staatsreligie, nu is het klimatolisme verworden tot staatsreligie. Ik noem de aanhangers van dit klimatolisme de volgers van het ecoterrorisme. Het klimatolisme impliceert de ondergang van het humanisme, van de vrije democratie, van het liberalisme. Het klimatolisme is in de plaats gekomen van het socialisme. Ik betreur deze ontwikkeling ten zeerste. Het is van de gekke dat wij - Nederlanders - gedwongen worden om onze gasaansluitingen te sluiten, terwijl we moeten betalen om de Polen en de Tsjechen aan een gasaansluiting te helpen. In Duitsland krijg je nog steeds subsidie wanneer je overgaat van olie op gas. Daarom: denk na. Gebruik je hersens. Misschien heeft het merendeel van de klimaatwetenschappers gelijk, maar misschien ook niet. Hij die niet twijfelt , is blind.

zondag 24 november 2019

integratie en emigratie

Ik vermoed dat er steeds meer oorspronkelijke Nederlanders zullen emigreren. De integratie is mislukt en het wordt tijd dat de politiek dit toegeeft. Ik heb in Rusland wijken gezien waar een hek omheen staat en ik voorspel dat dit soort wijken ook in Nederland ontstaat: wijken met een hek eromheen en met een eigen bewakingsdienst.


Wat betreft de nieuwe immigranten: ik prefereer de Polen. Zij staan nu eenmaal dichter bij onze cultuur. Sterker nog: Poolse moeders voeden hun kinderen over het algemeen beter op dan Nederlandse moeders. Op den duur zullen de Polen echter toch weer teruggaan, althans een deel van hen. De redenen zijn dat ook zij de Afrikaanse culturen zullen ontvluchten en dat het in Polen in economische zin steeds beter gaat. Afrikanen presteren nu eenmaal bijna niets. Dat is geen vooroordeel, maar is gewoon een feit. Sommigen presteren goed op het gebied van sport.

Als we kijken naar de geschiedenis dan zijn er wel enkele hoogstaande culturen geweest, bijv. Ethiopië, Egypte. Maar in de afgelopen eeuwen heeft dit continent niets zinnigs voortgebracht. De Zuid-Afrikaanse wijn is goed, maar die wordt gemaakt door blanken. Zelfs de soul- en bluesmuziek is niet in Afrika ontstaan. Dat is op zich allemaal prima. Toch komen Afrikanen massaal naar Europa. Ze zijn dus niet tevreden over hun eigen land, hun eigen cultuur. Kennelijk vinden ze dat wij het beter doen. Kennelijk is hier wat te halen.. Sommige Afrikanen vinden dat zij beter zijn dan blanken, maar waarom komen ze dan hier? Overigens heb ik niets tegen Afrikanen of tegen wie dan ook. Ik ben echter wel een voorstander van diversiteit. Ik houd van cultuur en als we zo doorgaan, zal de West-Europese cultuur verdwijnen. Dat is jammer. Tenslotte kan ik me ook goed voorstellen dat er Afrikanen zijn die een haat hebben ontwikkeld jegens blanken. Het zijn en waren met name de blanken die anderen uitbuitten. Het zijn nog steeds blanken die hun kostbare grondstoffen voor hun eco-auto's uit Afrika halen.

zaterdag 9 februari 2019

Ook de literatuur moet in het gareel lopen


Het wordt hoe langer hoe gekker. In Nederland tellen we de vogels, de insecten, de schapen en alles wordt voorzien van een etiket. Er zijn zelfs speciale dagen ingesteld waarop mensen worden opgeroepen massaal te gaan tellen. Het vogelweekend. Het zal misschien niet zo lang meer duren of alle bijen en vliegen en torren krijgen een minichip geïnjecteerd waardoor we zien waar ze zich bevinden en wanneer ze doodgaan. Nu is er ook eindelijk in kaart gebracht hoeveel witte mensen als romanpersonage figureren in romans en dat natuurlijk in vergelijking met zwarten. Men heeft tevens onderzocht hoeveel hoogopgeleiden in relatie tot laagopgeleiden als personage optreden en hoeveel vrouwen in vergelijking met mannen. De conclusie is dat de hoogopgeleide witte man de literatuur domineert.
Diezelfde hoogopgeleide witte man domineert ook in de economie. Hoewel het aantal hoogopgeleide vrouwen vrijwel gelijk is aan het aantal hoogopgeleide mannen, is het aantal vrouwen in de top van bedrijven sterk ondervertegenwoordigd. Daar wordt tegen geageerd en terecht. Dat de witte man als hoofdpersoon veel vaker voorkomt dan de zwarte man, is volkomen logisch. Er zijn nu eenmaal veel meer blanke schrijvers dan zwarte schrijvers en een schrijver kiest meestal een hoofdpersoon met wie hij zichzelf kan identificeren. Dat de hoofdpersoon hoog is opgeleid is evenmin vreemd. Laagopgeleide mensen lezen vrijwel geen literatuur en een belangrijke functie van literatuur is identificatie en projectie.
Als men zou onderzoeken hoeveel Russen er in Russische boeken voorkomen, zou de conclusie waarschijnlijk zijn: meer dan 90 %. Waarschijnlijk zal de meerderheid van de hoofdpersonen in deze Russische boeken man zijn en hoogopgeleid.
Je zou dezelfde vraag kunnen stellen over Russische literatuur: waarom komen er zoveel Russisch mensen voor in Russische boeken? Waarom komt er zoveel sneeuw voor op de Noordpool? Waarom ligt er zoveel zand in de woestijn?
Daarbij klopt de titel helemaal niet, want de gestelde vraag wordt overduidelijk beantwoord in het artikel. Sander vindt het erg. Hij had de vraag beter weg kunnen laten of een bevestiging van gemaakt. Zoiets als: ‘De hoogopgeleide man domineert de literatuur en dat is heel erg’.
Als ik het artikel wat beter analyseer, dan maakt Sander ook bezwaar tegen de manier waarop een vrouw wordt geschetst. Smeets valt het op dat schrijvers het uiterlijk van vrouwen belangrijker vinden dan van de man. Dat is toch volkomen logisch. De meeste schrijvers zijn heteroseksueel en een kenmerk van de heteroseksueel is dat ze van vrouwen houden. Een homoseksuele schrijver zou de man op een aantrekkelijke manier beschrijven. Vergelijk sommige romans van Gerard Reve. Kortom: hetgeen wat hier wordt beweerd, is volkomen logisch en dus onzin.
Dat de niet-Westerse mens er bekaaid afkomt, is eveneens logisch. In de meeste gevallen komt deze niet-Westerse mens er bekaaid af, althans in West-Europa. Wil Sander misschien dat schrijvers een roman schrijven over de burgemeester van Rotterdam? Het artikel doet me denken aan de schrijvers die in het geweer kwamen tegen de beslissing van het CPNB. Er moeten per se evenveel vrouwen als mannen aan de beurt komen om het boekenweekgeschenk te schrijven. Mannen mogen niet schrijven over moeders, want dat kunnen vrouwen beter. Eens in de twintig jaar moet de schrijver van het boekenweekgeschenk een homo of lesbienne zijn, want minstens 1 op de twintig mensen is homo. Natuurlijk moeten er in minstens tien procent van de boeken homo’s en/of lesbiennes voorkomen en in liefst alle boeken moeten personages van niet-Westerse herkomst een rol spelen. Zo niet, dan zullen we ervoor zorgen dat de lezer jou als schrijver gaat boycotten. Dus pas op!