woensdag 10 november 2021

Googlisme als nieuwe religie

 

 

Arthur Koestler schreef ooit De menselijke tweespalt, een magistraal werk waarin hij de wetenschappen van het leven onderzoekt, zoals daar onder andere zijn: evolutie en creativiteit. Het boek wordt nog maar weinig gelezen. Wie leest er tegenwoordig nog? Het enige wat gelezen wordt, is Google News en onderweg wijst Google je feilloos aan welke route je het beste kunt volgen om de files te vermijden. Ik maak er ook gebruik van. Dat is de tweespalt waarin ik terecht ben gekomen: Google, als verslaving onderweg, als verslaving in mijn zoektocht naar informatie, Google als richtingwijzer. Daar tegenover staat zelfbeschikking en onafhankelijkheid die inherent zijn aan het zelfdenkend vermogen dat in deze tijd alleen nog maar te vinden is bij de dwarsdenkers.

 

Vandaag las ik dat er scholen zijn die Googleschool zijn geworden. Voor sommigen was dat een hoeraatje waard, voor mij niet. Voor mij betekent het dat we zijn overgenomen door Google en ik houd er niet van overgenomen te worden. Ik houd van autonomie, van authenticiteit, van creativiteit en hoewel ik Google er niet van kan betichten niet creatief te willen zijn, heeft het resultaat van die creativiteit tot gevolg dat je eigen creativiteit wordt uitgeschakeld.

 

Wij leven in een waarheidstrechter waarbij de overheid het instrument is van de technocratie. Frappant is dat er momenteel een tentoonstelling plaatsvindt met als titel: ‘Vrijdenkers: van Spinoza tot nu’. Toen ik dit vertelde aan mijn vrouw, was haar antwoord: ‘ah, satire’. Ja, was het maar zo. Precies in een tijd waarin de vrijheid en grondrechten van vrijwel ieder mens op aarde in het geding zijn, komt er een tentoonstelling over vrijdenkers waar de vrijdenker niet welkom is.  Frappant is eveneens dat Sandra Langereis in maart 2021 de buitengewone biografie Erasmus: Dwarsdenker publiceerde, terwijl we nu juist in een tijd leven waarin voor de dwarsdenker geen plaats is. Nog even en alle boeken van Hannah Arendt worden op de brandstapel gegooid. Over ‘cancelling’ gesproken. Tenslotte is het een teken aan de wand dat moderne kunstenaars gewoon in het gareel lopen. De vrijdenker van nu is een denker in de marge. Welkom in de nieuwe middeleeuwen. In de middeleeuwen had de mens nog een mogelijkheid te ontsnappen, maar nu is totale controle een feit. Huxley had het in de jaren dertig al voorspeld.

In Het Schellingproject, een roman van de grote Duitse filosoof Peter Sloterdijk, las ik de volgende passage: ‘De westerse wereld lijkt op een plantage waarop alleen nog het gewas van de arrogantie gedijt. Bij de planten is het al begonnen. Men heeft het graan afhankelijk gemaakt van drugs, de kunstmest. De aarde is verzegeld. De horizonten vervuild door bebouwing. De stupiditeit van de macht hangt haar zelfportret aan elke beschikbare wand. Overal woedt de epidemische neiging om de Amerikanen te imiteren, dat raadselachtige volk van kinderen dat steeds weer de grootste wil zijn en de rest van de wereld de grond in grijnst. De onwetenden noemen dat softpower.’

Hoewel de hedendaagse jongeren niet meer kijken naar de clichématige Amerikaanse tv-series en steeds meer belangstelling tonen voor culturen als Korea en Japan, horen we op de populaire radiozenders nog altijd hoofdzakelijk Engelstalige liedjes. Onze computersystemen komen voornamelijk uit de V.S. en onze software is voor meer dan 80 % van Amerikaanse makelij. In alle smartphones zit ofwel Android ofwel Apple als besturingssysteem. Beide zijn Amerikaans. Het kan dan ook niet anders dan dat onze identiteit geleidelijk zal vervagen.  Dat schijnt het idee te zijn van de huidige Europese politici: culturen zouden niet meer mogen bestaan en tradities dienen te verdwijnen. Googlisme is de nieuwe religie. Google kijkt door de maskers heen dankzij de QR-code en hij die niet gelooft, verwordt tot paria.

In 1784 publiceerde Emanuel Kant een verhandeling waarin hij stelde dat verlichting gelijk staat aan de bevrijding van de mens aan zijn zelfopgelegde onmondigheid. Hij zag het tijdperk van de onmondigheid als de kindertijd. De fase hierna noemde hij het scepticisme en de derde stap is om zelfs dat scepticisme te kritiseren. Ik zie een ontwikkeling in omgekeerde volgorde die ons wordt opgelegd door het systeem. Gelukkig mogen we nog wel vrij denken, maar niet vrij zeggen.

De staat heeft als plicht om de burgers te beschermen, maar dan wel binnen alle redelijkheid en daar wringt de schoen. Die schoen mag nooit knellen.  

Met groet,

Dwarsdenker, zelfdenker, cynicus, niet-gelovige en dissident. 

zaterdag 2 januari 2021

Het kantelpunt

 

Het jaar 2020 kan gezien worden als een kantelpunt. Het rechtssysteem bevindt zich al jaren op een hellend vlak. De overheid gedraagt zich steeds meer als een visieloos lichaam dat maar een kant op kijkt: de kant van het dogmatisme, de kant van het totalitarisme.  De burger raakt zijn vrijheden kwijt en wordt geacht zich massaal te onderwerpen aan het linkse gedachtegoed, waardoor de linkse ideeën vermalen zijn in een nieuwe brei van politiek correcte ideeën die verder gaan dan hetgeen Hitler zich in zijn stoutste dromen zou kunnen voorstellen. Het nieuwe links is verworden tot extreem rechts waarin het idee om het vrije denken van de mens te beteugelen met behulp van een combinatie van medische en ICT-technieken centraal staat.

Wij leven in een falend systeem. Onze politici hebben kritiek op landen als Polen en Hongarije, maar in Nederland wordt de rechtstaat steeds meer uitgehold. Ik ben niet de enige die dit zegt. Ook Alex Brenninkmeijer, de voormalige nationale ombudsman, zegt dit (Trouw, 31-12-2020) De overheid trekt steeds meer macht naar zich toe ten koste van de burger. Daarbij is de Tweede Kamer een keffend teckeltje dat alleen de schijn ophoudt om als Parlement de burger te vertegenwoordigen. De Haagse politiek waarschuwt de burger tegen populisme, maar hanteert zelf een populistische houding die neerkomt op het idee dat zij het altijd beter weten. Deze Haagse politici tonen hun minachting voor het volk. Zij zien zichzelf als verheven boven alles en iedereen. Er was ooit een tijd waarin een Kabinet opstapte nadat bleek dat ze er een zooitje van hadden gemaakt, maar die tijd ligt ver achter ons. We kennen immers de uitslag m.b.t. de toeslagenaffaire. Wij leven in een staat waar geen verschil meer bestaat tussen de wetgever, de uitvoerder en de rechtspraak. Onze wetten worden niet eens getoetst aan de grondwet en dat is een unicum in Europa (Brenninkmeijer, in Trouw van 31-12-2020)

Misschien is 2020 inderdaad het jaar waarin sprake is van een kantelpunt. Het was het jaar waarin de hele wereldbevolking op grote schaal angst werd aangejaagd. De overheden en de media speelden onder een hoedje. In 2020 is tegelijkertijd het hele 5G-netwerk uitgerold. We weten niet of 5G-netwerken een onderdeel vormen van een complot. Toch helpen 5G-netwerken enorm om nog meer over mensen te weten te komen. De op steeds grotere schaal geïnstalleerde camera’s werken via 5G-nog sneller, zodat de burger nog massaler kan worden gevolgd. In sommige winkels is al verboden gezichtsherkenning te vinden en die anderhalve meter helpt natuurlijk eveneens om mensen nog beter te kunnen herkennen.

Volgens de officiële media komen dergelijke ideeën voort uit complotgedachtes, terwijl datgene wat ik hierboven schreef, feiten zijn. In Moskou zijn al winkelcentra waar mensen op een zodanige manier worden gescreend dat degene die achter de computer zit, precies kan zien wie de mensen zijn die in dat winkelcentrum lopen, althans wanneer zij betaalpassen en smartphones bij zich hebben en dat is de meerderheid. Alle gegevens komen terecht in de computers van de supermarkt: ziektes, banksaldo’s, adresgegevens van de persoon zelf en die van zijn familie en vrienden. Albert Hein is hier ooit mee begonnen en probeert gegevens over koopgedrag te verzamelen over zijn klanten via de AH-card. Microsoft doet exact hetzelfde en gaat nog veel verder. Bedrijven overtreden massaal de wet op de privacy en zo nu en dan besteedt Trouw, de NRC of De Volkskrant daar aan artikeltje aan. Microsoft vraagt mij regelmatig om mijn gegevens te synchroniseren, natuurlijk onder het mom van ‘gemak’, het doel is om meer over mij te weten te komen. Ik doe daar dus niet aan mee. Microsoft heeft afgelopen jaar zelfs een systeem gepatenteerd dat nog een stap verder gaat.  Het bestaat uit een crypto miningsysteem met sensoren die zijn gebaseerd op de lichaamsactiviteit. Hierdoor zou je een bepaalde hoeveelheid aan crypto kunnen verdienen. Je zou ook hersengolven kunnen genereren die vervolgens worden getrackt en omgezet in een zogenaamde reward, een beloning. De Russische regisseur Mikhalkov, winnaar van een grote filmprijs, stelt dat het nummer van het patent verwijst naar Satan. Dat nummer is WO / 2020/060606.

De media doen dergelijke theorieën af als complottheorieën en hoewel ik geen geloof hecht aan het bestaan van God of duivel en dus ook niet in getallen die daarnaar verwijzen, ben ik er wel van overtuigd dat Nederland en samen met Nederland nogal wat andere landen, op weg zijn naar een totalitaire samenleving die vergelijkbaar is met het hedendaagse China en het systeem van de vroegere Sovjet Unie verre overtreft.

In Het Schellingproject, een roman van de grote Duitse filosoof Peter Sloterdijk, las ik de volgende passage: ‘De westerse wereld lijkt op een plantage waarop alleen nog het gewas van de arrogantie gedijt. Bij de planten is het al begonnen. Men heeft het graan afhankelijk gemaakt van drugs, de kunstmest. De aarde is verzegeld. De horizonten vervuild door bebouwing. De stupiditeit van de macht hangt haar zelfportret aan elke beschikbare wand. Overal woedt de epidemische neiging om de Amerikanen te imiteren, dat raadselachtige volk van kinderen dat steeds weer de grootste wil zijn en de rest van de wereld de grond in grijnst. De onwetenden noemen dat softpower.’

Hoewel de hedendaagse jongeren niet meer kijken naar de clichématige Amerikaanse tv-series en steeds meer belangstelling tonen voor culturen als Korea en Japan, horen we op de populaire radiozenders nog altijd hoofdzakelijk Engelstalige liedjes. Onze computersystemen komen voornamelijk uit de V.S. en onze software is voor meer dan 80 % van Amerikaanse makelij. In alle smartphones zit ofwel Android ofwel Apple als besturingssysteem. Beide zijn Amerikaans. Het kan dan ook niet anders dan dat onze identiteit geleidelijk zal vervagen.  Dat schijnt het idee te zijn van de huidige Europese politici: culturen zouden niet meer mogen bestaan en tradities dienen te verdwijnen.

Op de radio, op televisie en in kranten vernemen we vrijwel dagelijks dat mensen die een afwijkende mening hebben, gezien worden als gevaarlijk. Zij worden bestempeld als complotdenkers. Het politiek-correcte denken nestelt zich in de breinen van de massa en zodra iemand afwijkt van datgene wat ik voor het gemak maar ‘het systeem’ zal noemen, wordt hij of zij zwartgemaakt. De andersdenkende wordt gezien als een wappie, een woord dat bijna woord van het jaar zou zijn geworden. Intussen wordt de andersdenkende bedreigd met boetes en ontslag.

Hij die niet gelooft in het masker, zal het masker niettemin moeten dragen, op straffe van boetes. Hij die niet gelooft in vaccinatie, zal een paria worden. Zijn vrijheid zal hem worden ontnomen. Hij mag niet meer reizen en de verwachting is dat hij wellicht ook niet meer overal mag werken.

Bij de NOS krijgen journalisten nu een beloning wanneer ze ervoor zorgen dat een bepaald percentage van de geïnterviewden zwart, homoseksueel of transgender zijn. Er zijn inmiddels ook recensenten die boeken doorvlooien, op zoek naar gekleurde personages. Wanneer er niet voldoende gekleurde personages in staan, dient het boek te worden verketterd.

Deze ontwikkeling doet mij denken aan de rooms-katholieke kerk in de middeleeuwen. Afgezien van de katholieke kerk, maakten en maken andere geloofsrichtingen zich eveneens schuldig aan de verkettering van de niet-gelovige. In 1784 publiceerde Emanuel Kant een verhandeling waarin hij stelde dat verlichting gelijk staat aan de bevrijding van de mens aan zijn zelfopgelegde onmondigheid. Hij zag het tijdperk van de onmondigheid als de kindertijd. De fase hierna noemde hij het scepticisme en de derde stap is om zelfs dat scepticisme te kritiseren. Ik zie een ontwikkeling in omgekeerde volgorde die ons wordt opgelegd door het systeem. Gelukkig mogen we nog wel vrij denken, maar niet vrij zeggen.

Vanaf ca. 800 kreeg de kerk in Europa steeds meer macht. In 854 werden nog in Dokkum twee Ierse kerkvaders vermoord, omdat ze de arrogantie hadden om de Friezen te willen bekeren. Geleidelijk kwam de hele West-Europese beschaving in de ban het christendom. Natuurlijk waren er talloze kerkscheuringen waarvan alleen de grootste bekend zijn geworden: die van 1054 en die van 1517. De Lutherse kerk, het protestantisme leidde al vrij spoedig tot tal van andere stromingen en uiteindelijk moest de kerk accepteren dat er mensen ontstonden die niet meer voetstoots aannamen wat de pastoor of de dominee hen voorschreef. De vrijheid om te denken en te zeggen wat men wil zou het recht moeten zijn van iedereen.

Wanneer de mens niet gelooft in Nine Eleven, wanneer hij niet gelooft in het idee dat corona gevaarlijk is, wanneer hij niet gelooft dat de regering het beste met ons voor heeft, wanneer hij de vermenging van rassen afwijst, wanneer hij vindt dat homoseksualiteit niet moet worden gepromoot, wanneer hij dat alles vindt of niet vindt, accepteert of afwijst, is aan de mens. Er bestaat geen ander mens die hem kan verbieden te denken zoals hij denkt. Er bestaat geen boek waarin we een voorgeschreven waarheid lezen. Er bestaan talloze boeken en het is goed om daar kennis van te nemen, maar tenslotte kiest ieder mens zijn eigen waarheid, zijn eigen weg, zijn eigen leven.

Al het andere is een dogma. Absolute waarheden zijn alleen de feiten die wij kennen, datgene wat we waarnemen: de aarde is rond en vliegt in iets meer dan 365 dagen rond de zon. De mens bestaat uit DNA en ieder DNA is uniek. Niet een regering of dictator heeft het recht om dat DNA te veranderen, zonder dat de eigenaar daar toestemming voor geeft. Niemand heeft het recht de mens op te leggen hoe hij moet denken.

De staat heeft alleen de plicht om de burgers te beschermen, maar dan wel binnen alle redelijkheid en daar wringt de schoen. Desalniettemin mag die schoen nooit knellen.   

Dwarsdenker, zelfdenker, cynicus, niet-gelovige, geus en dissident.  

dinsdag 22 december 2020

Het raadsel van de vaccinatie

 

Zojuist las ik op Nu.nl een artikel waarin men probeert aan te tonen dat bepaalde theorieën omtrent het coronavaccin onwaar zijn. De grootste raadselen worden echter niet ontrafeld.

 

  1. Waarom zou een gezond mens zich laten inenten tegen een ziekte die geen gevaar voor hem vormt?
  2. Waarom wordt er zoveel propaganda gemaakt voor de inenting?
  3. Waarom wordt keer op keer, minimaal drie keer per dag en dat weken, maanden achter elkaar in de media beweerd dat corona een gevaarlijk virus is, terwijl dat aantoonbaar onjuist is?

 

Ter toelichting en beargumentering van punt 1:

In mijn lichaam zijn antistoffen gevonden tegen corona. Ik heb een bloedonderzoek laten uitvoeren en daaruit kwam naar voren dat ik ca. drie maanden geleden besmet ben geweest met corona. Ik heb daar niets van gemerkt. Als ik er wel wat van zou hebben gemerkt, zou ik natuurlijk thuis gebleven zijn en ik zou onmiddellijk een urgentieverklaring van mijn werkgever vragen om mij te laten testen. Ik heb dus als besmet persoon gewoon op school rondgelopen (ik ben docent). Ik liep overal en zou anderen hebben kunnen besmetten.  Weliswaar hield ik mij aan de regels en behield ik afstand, niet omdat ik daar zelf enig geloof aan hecht, maar om anderen niet voor het hoofd te willen stoten. Nogal wat mensen zijn bang gemaakt door de media. Ik ben niet bang, omdat ik weet dat Covid19 niet gevaarlijk is.

Ik hoef mij dus niet te laten inenten. Er wordt door de media en door sommige collega’s gezegd dat ik mij zou moeten laten inenten om anderen te beschermen. “Je doet het dan toch voor de ander?” Dat is natuurlijk je reinste flauwekul. Als de ander bang is, laat hij zich inenten en hij zou dan beschermd moeten zijn. Iemand die is ingeënt, hoeft toch niet meer bang te zijn?

 

Ter toelichting van punt 2:

Het is evident dat de overheid niet wil toegeven dat corona eigenlijk helemaal niet op de A-lijst had hoeven te belanden. Zij zou daarmee een enorm gezichtsverlies lijden. Dat geldt voor alle overheden. Naar mijn stellige overtuiging is er dus veel meer aan de hand. Momenteel zult u waarschijnlijk denken: ah, daar hebben we weer zo’n complotdenker’. Inderdaad, ik ben er een, ik ben een complotdenker, maar in tegenstelling tot datgene wat de media verkondigen, ben ik juist niet degene die de complotten bedenkt. Ik ben degene die de complotten doorziet, de complotten die door de overheid gesmeed worden. Indien u daar iets tegen in wilt brengen: wat te denken van de inval in Irak? Wat te denken van de moord op Allende, de oom van de veelgeprezen schrijfster Isabel Allende? Wat te denken van de moord op Kennedy? De slag in de Tonkinbaai. Afgezien van de moord op Kennedy die nog steeds niet is opgelost, zijn alle andere zaken bewezen. Ik kan er nog veel aan toevoegen. In Nederland hadden we in de jaren zestig Gladio en in Denemarken zijn in de vorige eeuw honderden vrouwen in het geheim gesteriliseerd. Het is toch van de gekke als we op 8 mei 2018 in De Correspondent de kop van een artikel lezen: “Complotdenkers zijn normaler dan je denkt’. Deze kop suggereert dat complotdenkers in wezen toch nog wel een beetje normaal zijn. Hoewel Arnon Grunberg ooit heeft gezegd dat ieder mens ziek is, is naar mijn idee de dwarsdenker het gezondst van allemaal. Die dwarsdenker, dat ben ik. Ik ben een dissident, een geus, een vrijdenker en ik denk dus ook dat regeringen bewust complotten smeden. Ik verzin ze niet zelf.

 

In de Volkskrant van 03 juli jl. stond een aardig artikel over complotten: “Complotten zijn echt, waar denkt u dat complotten vandaan komen?” In dit vrij interessante artikel worden nogal wat complotten belicht. De lead zegt in wezen al voldoende: ‘Van Caesar tot Watergate en het Liborschandaal: net als complotdenkers zijn ook complotten zelf van alle tijden. Wat kunnen samenzweringen uit het verleden ons leren over de waarschijnlijkheid van hedendaagse theorieën?’ Ik zal u niet verder vermoeien met de complotten van de tabaksindustrie, het Watergateschandaal en alles rondom Edward Snowden. Snowden is voor mij een held, maar de V.S. zien in hem een landverrader. Hetzelfde geldt voor Julian Assange. De redactie van NU.nl is in feite een verlengstuk van de overheid. Dat geldt eveneens voor Radio1 en de landelijke dagbladen als NRC, de Volkskrant en Trouw hebben zich ook min of meer gevoegd naar de tijdgeest. Als er al sprake is van enige objectiviteit, dan is dat een schijnobjectiviteit, een perspectief dat de burger via dwaalsporen toch weer op het politiek-correcte pad dient te brengen.

 

De media-aandacht voor het vaccinatiewonder dat gezien wordt als de heilige graal tegen het monster dat ons allen zou bedreigen, is niets anders dan propaganda. Regeringen hebben miljoen gespendeerd aan vaccins en die moeten worden terugverdiend. Sterker nog: Er moet gewoon flink worden verdiend. Zit de broer van De Jonge niet in de farmaceutische industrie?  De vaccins zijn zogenaamd gratis. Wederom een staaltje van propaganda. We betalen ze gewoon zelf. Mensen die niet willen worden gevaccineerd, moeten er toch voor betalen. Alles is gewoon een centenkwestie, een verdienmodel.

 

Toelichting punt 3:

Het coronavirus is een ongevaarlijk virus. Slechts 0,003 % van de bevolking ligt momenteel op de ic’s. Dat is 3 op de 100.000. Nog een veel kleiner aantal sterft aan het coronavirus, maar dit is vaak het gevolg van onderliggend lijden. Het betreft met name mensen van 80+. Kinderen, jongeren en jong volwassenen worden niet of nauwelijks ziek van dit virus. Sterfte onder kinderen en jongeren is zo goed als nihil. Toch mogen de kinderen, de scholieren en de studenten niet naar school. Ze mogen niet uitgaan. Ze zijn volledig beperkt in hun vrijheid. De reden daarvan zou zijn dat zij verspreiders van het virus zijn. Zij besmetten anderen. Als een mens besmet is, hoeft hij nog niet ziek te zijn. Er liggen slechts 2000 mensen in de ziekenhuizen. Van de 17 miljoen is dat bizar weinig en die cijfers zijn vergelijkbaar met de griepcijfers uit 2018. Men zou kunnen tegenwerpen dat er zonder maatregelen wellicht meer mensen in de ziekenhuizen zouden zijn beland. Ik werk daar tegenin dat in Wit-Rusland en in Zweden nauwelijks meer mensen sterven aan Corona. Kortom, de media verspreiden leugens. Zij zijn het verlengstuk van de regering.

 

Ik ben er nog niet achter waarom onze regering en alle regeringen in de wereld meewerken aan dit complot. Misschien chantage, misschien een deel van de winst. Het is in ieder geval geen domheid.

 

Er wordt beweerd dat overheden ernaar streven de burger totaal te willen controleren. Dat is een theorie die vrij plausibel klinkt. Er is immers vrijwel alles over ons bekend. Microsoft is in bijna alle huiskamers aanwezig. In veel bedrijven staan camera’s en als ik een bedrijf zoek in Google, attendeert Google mij erop dat ik daar vorige week, op 12 december, nog was. Ik vind het idee dat de vaccinatie nanotechnologie bevat, niet zo gek. De overheid is tot alles in staat. Zij voeren oorlogen en bedenken complotten. Onze regering stapt niet eens meer op, wanneer blijkt dat er grove fouten zijn gemaakt, getuige het recente schandaal rondom de toeslagenaffaire. We leven in een ‘sorrycultuur’. Ministers gaan zogenaamd even door het stof en vervolgens hervatten zij vrolijk hun taak. We leven eveneens in een cultuur van politieke correctheid. Alles wat ik hierboven heb opgeschreven, is niet politiek-correct.

 

In de tijd van de Sovjet Unie juichten westerse regeringen oppositieleden toe. We gaven de Nobelprijs aan Solzenitsjin, niet omdat hij zo goed schreef, maar omdat hij de afschuwelijke kampen beschreef. De dissidenten van onze vijand worden geëerd, onze eigen dissidenten worden verguisd.

 

Een vrijdenker.